Hur vågar jag ett tryggt umgänge

Hej!
Jag har blivit oskyldigt dömt i tingsrätten för att jag ska ha slagit mina 3 barn. Detta har inte hänt men barnens mamma och mormor har ljugit i förhör och som vittnen i tingsrätten. Dom har också på nåt sätt lyckats manipulera barnen att säga att pappa slagit er. Jag är hemskt förtvivlad över hur jag ska göra i denna extremt svåra situation. Jag skulle vilja få draghjälp från socialtjänsten men även dom har mer eller mindre valt mammans sida. Jag undrar hur jag tryggt ska våga ha nån form av umgänge med barnen framöver? Eller ska jag avvakta istället så barnen får söka upp mig själv när dom blir stora.?

Förtvivlad pappa

Kommentarer

Hej!

Du frågar hur du ska kunna ha ett tryggt umgänge med dina barn efter att ha blivit dömd för att ha slagit dina barn. Du anser att du blivit oskyldigt dömd. Det är klokt av dig att fundera på hur er nästa kontakt ska tas och hur umgänget framöver ska se ut.

Barn har rätt till båda sina föräldrar och det är barnets behov som ska sättas främst. Det är viktigt att barnen inte hamnar i en lojalitetskonflikt mellan sina föräldrar.

I Malmö finns Umgåsen där föräldrar och barn kan mötas under trygga former. Umgåsen kan du och dina barn få som ett bistånd, vilket du får ansöka om hos socialtjänsten. Du kan själv läsa om det på deras hemsida:

Malmo.se/umgasen

Du kan också kontakta Familjerådgivningen för samtal på tel. 040 344555.

Är du bosatt i annan kommun än Malmö vänder du dig till familjerådgivningen i din hemkommun för att få råd och stöd i hur du kan närma dig barnen på nytt. Skulle du själv känna att det hade varit tryggt med annan vuxen närvarande vid start av umgänge, både för dig och barnen, kan du ansöka om umgängesstöd i din och barnens hemkommun.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter