Förundersökning - samtala med barn.

När en orosanmälan inkommer har soc skyldighet att följa upp den. Om det leder till utredning eller ej spelar ingen roll. Så långt så gott.
Men vid stadiet när soc får in anmälan och kallar vårdnadshavare till samtal en så kallad förundersökning. Har soc stöd i någon lag att samtala med barnen utan vårdnadshavarnas närvaro? Vid utredning ja men hur är det vid förundersökning?

Med vänlig hälsning,
Paragrafryttaren.

Paragrafryttaren

Kommentarer

Hej!

När en orosanmälan kommit till socialtjänsten ska en förhandsbedömning göras om det ska eller inte ska öppnas utredning. Beroende på barnets ålder och mognad och innehållet i anmälan kan samtal med barn ske inom ramen för förhandsbedömning. De lagutrymmen som styr socialtjänstens arbete är främst SoL, Socialtjänstlagen och LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Om anmälan rör misstänkt barnmisshandel eller annan form av övergrepp inleds utredning och samtal med barnet kan ske innan föräldrar/vårdnadshavare informeras om inledd utredning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter