Folkbokföring

Hej min sambo och jag har flyttat isär och han har skrivit sig på kommunen och fick massa förfrågningar, om dom inte accepterar kommunen . Är det ett tvång att han måste fortsätta vara folkbokförd på min adress

Fia

Kommentarer

Hej!

En viktig fråga som du tar upp. Det är bara de som faktiskt bor på adressen som ska vara folkbokförda där. Om någon är folkbokförd hos dig och inte bor där kan du meddela detta till skatteverket.

Det står att läsa följande i Folkbokföringslag (1991:481):

“13 § Kan en persons bosättning med tillämpning av 7-12 §§ hänföras till en kommun men inte till en viss fastighet inom denna, ska han eller hon anses bosatt i kommunen.”

Din före detta sambo ska alltså vara på kommunen skriven om han inte har en ny adress där han ska folkbokföra sig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter