adressändra vid jourplacering

adressändra vid jourplacering

marie

Kommentarer

Hej

En jourplacering är tänkt att vara en kortare tillfällig placering och då görs ingen adressändring.

Vid en familjehemsplacering görs däremot en adressändring, alltså en flyttanmälan till skatteverket. Socialsekreteraren meddelar även försäkringskassan angående barnbidrag/bostadsbidrag/underhållsstöd med mera. Socialsekreteraren ansvarar för att informera berörda skolor.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter