Hemutredning.

Hej, vi har haft en barn placerat hos oss sen han var 5 veckor. När han var 2.5 år gjordes det en hemutredning, vilket det beslutades att han ska flytta hem till sin bioförälder.

Men när det gjordes hemutredningen så kallades aldrig vi som familjehems föräldrar till ett möte med utredaren.
Och barnets förskola blev heller aldrig kontaktade.

Har hört att dessa ska kontaktas men har aldrig gjorts.
Stämmer detta? Eller har socialutredaren gjort fel?

Med vänlig hälsning, fundersam familjehemsförälder

Fundersam familjehems mamma.

Kommentarer

Hej!
Vid en så kallad hemtagningsutredning ska socialtjänsten utreda och bedöma barnets situation och behov och hur dessa bäst tillgodoses. Utredningen genomförs enligt 11 kap 1§ SoL med stöd av 11 kap 2§ SoL, och inom ramen för utredningen vidtas de åtgärder som anses nödvändiga för att kunna fatta välgrundade beslut utifrån barnets rätt och barnets bästa.

Vi kan inte uttala oss om ert ärende så vi råder er att kontakta den socialtjänst som ni arbetade för. Då kan ni säkert få information och förtydliganden gällande deras utredningsförfarande och deras bedömning att inte involvera er.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter