Kan man änmälla socialtjänsten till polisen

Om socialtjänsten ta ett barn utan att kontakta båda föräldrarna och ta snabb beslut utan att hör vad är det som händer

Ema

Kommentarer

Hej!
Om du misstänker att ett brott begåtts är det till polisen som du ska anmäla. Gäller det att Socialtjänsten inte utfört sina uppgifter på ett korrekt sätt är det till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, som du anmäler. Alternativt kan du kontakta chefen för den socialtjänst det gäller för att lämna ett klagomål.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter