Fråga

Hej!
Jag anmälde till polisen att min ex man sparkade och hotade mig, våra barn var hemma då och hörde allt. Polisen kommer att göra en anmälan till socialen.
Kommer min exman att få brev samtidigt som mig och kommer det att stå i brevet att jag har gjort en anmälan om misshandel? Eller står det att anmälan är anonym?

Undrar

Kommentarer

Hej
Vi förstår utifrån ditt brev att du utsatts för hot och misshandel av din ex make och att du polisanmält misshandeln. Du beskriver att dina barn var hemma och bevittnade händelsen och att polis kommer att göra en orosanmälan till socialtjänsten utifrån oro för barnen.
Vi tolkar det som att polisen varit på plats i hemmet och där tagit upp anmälan. Polis och andra myndigheter som har kopplingar till barn och ungdomar har anmälningsplikt. Det innebär att om något kommer till deras kännedom om att ett barn kan befaras fara illa måste de anmäla det till socialtjänsten. I detta fall är det alltså polisen som gör anmälan om oro till socialtjänsten, och de kan inte vara anonyma.
När orosanmälan inkommer till socialtjänsten tar socialtjänsten kontakt med vårdnadshavare och barn antingen via brev eller telefon för vidare samtal.
Vi kan inte säga vad som står i anmälan från polis till socialtjänsten men det polisen anmäler är oro för att era barn har bevittnat våld.
Du kan vända dig till den socialtjänst du tillhör utifrån var era barn är folkbokförda för att förhöra dig om vad som står i inkommen orosanmälan från polisen.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter