Lvu över 18 år

Hej!
Ett barn på drygt 17 är placerat enligt Sol. Barnet själv vill inte samarbeta för att få till ett samarbete eller ens ett samtal. Är känslig för att förlora ansiktet, att se sig själv ha gjort ett felaktigt val.
Samtycke till Sol från vårdnadshavarna utifrån hänsyn till barnets önskan och ett uttalat hot om lvu där det påpekades att detta borde alla föräldrar göra allt i sin makt för att undvika.
Underlaget för beslut den sk utredningen är mycket undermålig och rättsosäkerhet då den har sammanställts av sekreterare som varken träffat barn eller förälder utan grundar sig på anteckningar. Anteckningar som är lösryckta, omformulerade osv.
Barnet har anklagat din pappa för övergrepp.

Nu till frågan:
Om vårdnadshavare tar till baka samtycke då barnet fyller 18. Kan lvu tillämpas även för barn över 18?
Tacksam för svar!

Fundersamma mamman

Kommentarer

Hej!

Det verkar vara en svår situation som er familj befinner sig i och har kanske befunnit sig i ett tag. När ett barn berättar om ett övergrepp eller det finns misstankar om ett övergrepp har föräldrar och vårdnadshavare en skyldighet att säkra upp runt sitt barn för att övergreppen inte ska fortsätta. Om föräldrar och vårdnadshavare kanske är dem som utsätter barnet för övergreppet eller inte har förmåga att skydda barnet för fortsatta övergrepp har samhället ansvar för att barnet får det skydd som det behöver.

Som vi förstår det har du, genom samtycke, godkänt en placering utanför hemmet för att skydda ditt barn. Nu närmar sig barnet 18-årsdagen, och när barn blir vuxen, finns inte längre något behov av samtycke från vårdnadshavaren. Ungdomen är vuxen och bestämmer själv.

Det finns undantag, när ungdomen blir 18 och själv utsätter sin hälsa och utveckling för påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendekallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende kan ungdomen ändå bli omhändertagen enligt LVU.

Vad vi förstår har ditt barn placerats utanför hemmet på grund av övergrepp och behov av skydd, varför LVU inte kan bli aktuellt för hen efter myndighetsdagen.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter