Relation med f.d klient

Hej.
Jag behöver verkligen råd och vägledning. Jag arbetade under en mycket kort, ungefär 3 månader, tillsammans med en person som blev min väldigt goda vän. Jag avslutade uppdraget då jag kände att jag inte kunde arbeta på rätt sätt med en som kom att betyda mycket för mig personligen, jag tappade fokus. Personen har idag inga insatser eller dylikt från socialtjänsten.
Min arbetsgivare tycker inte att jag och personen ska ha någon kontakt pga hens psykiska sjukdom, som gör att personen kan vara instabil och oberäknelig under dåliga skov.
Min fråga är då, får jag ha en privat relation med en f.d klient? Vad säger lagarna?
Tack för svar!

Undran

Kommentarer

Hej!

Det finns många människovårdande yrken där vi kommer väldigt nära de personer vi arbetar för och där vi kanske nästan omedelbart eller på sikt får en annan relation med dessa människor.

Om man i sitt arbete och uppdrag får en annan roll än den det är tänkt, socialsekreterare - klient, behandlingsassistent - klient eller liknande, så ska man omgående avsluta uppdraget som handläggare/behandlare och lämna över till annan person. Precis som du själv beskriver så är det svårt att hålla fokus och vara tjänsteman. Dessutom kommer man att hamna i en situation där man kan anses vara jävig. I Förvaltningslagens 16-18 §§ är omständigheterna kring jäv beskrivet.

Några lagrum som gäller för hur man som handläggare/behandlare får ha en relation med en före detta klient finns inte. Det är istället en fråga om etik och moral hur man bör eller inte bör inleda olika relationer med klienter eller före detta klienter.

Du skriver att din arbetsgivare avrått dig från att ha någon kontakt med din före detta klient, men det verkar mer på din beskrivning att arbetsgivaren är orolig för hur relationen kan påverka dig om din före detta klient skulle må sämre och bli oberäknelig och instabil. Vi tycker att du ska ha ett nytt samtal med din arbetsgivare om din relation, vad den betyder för dig och vilka etiska och eventuella moraliska dilemman som kan uppstå om ifall din vän, och före detta klient, åter skulle bli aktuell hos er förvaltning.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter