Vårdnadsöverflytt

Vad har jag som biologisk mamma för rättigheter att träffa mitt barn vid vårdnadsöverflytt? Jag har skött mig exemplariskt som umgängesförälder men nu plötsligt vill soc och familjehemmet göra en vårdnadsflytt. Familjehemmet kan byta namn på min dotter och de kommer bestämma ungänge. Jag är inte bekväm med det då vi redan har haft små konflikter. Jag tycker familjen behandlar mig respektlöst men jag står ut för min dotters skull och håller god min. Jag är mycket ledsen och arg känner vanmakt. Kan verkligen en vårdnadsflytt bli av fast jag skött mig utan anmärkning?

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det väcker många frågor hos dig som förälder vid en eventuell vårdnadsöverflytt.

När ett barn varit placerat i samma familjehem i minst 3 år ska socialtjänsten enligt föräldrabalken särskilt överväga om det finns skäl för att ansöka om att vårdanden ska överflyttas till familjehemsföräldrarna.

När socialtjänsten placerar ett barn i ett familjehem är målet att barnet ska kunna återförenas med sin biologiska familj/vårdnadshavare längre fram. Ibland är en återförening med den biologiska familjen/vårdnadshavare inte möjlig av olika skäl, och där en vårdnadsöverflyttning bedöms som bäst för barnet.

Ibland kan kontakten mellan den biologiska familjen och familjehemsföräldrarna upplevas som lättare vid och efter en vårdnadsöverflytt då alla berörda vet att barnet kommer att växa upp i familjehemmet.

En av de viktiga funktionerna som förordnad vårdnadshavare är att stötta barnet att ha en fortsatt kontakt med sitt biologiska nätverk, och att arbeta för en god relation med föräldrarna gällande umgänget om det är möjligt.

Vi hänvisar dig att prata vidare med barnets handläggare för mer information gällande ditt barns ärende och den oro du känner.

Du kan även vända dig till Familjerätten som hanterar dessa ärenden för mer råd och stöd för dig.

Familjerätten i Malmö Kommun har en rådgivningstelefon du kan vända dig till för frågor. Du når dem på telefonnummer 040-34 52 48, varje vardag mellan klockan 10.00-11.30.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter