12 år som vill rymma

Min dotter som är 12år planera med en pojke att rymma.hon tog hjälp av kurator i skolan och så att hon vill inte gå hem för pappa hotade henne och det är inte sant. Kurator gör som min dotter har planerat och ringde till sociala. De tog flickan där för att skydda henne. Mina frågor är får barn rymma från föräldrar när de vill? Om kuratorn hjälpa henne för detta får hon straff? Kan pojkan familj ta emot barnen om de gick dit? Om inte vilken straff ska de få?

Noa

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du är orolig för din dotter och var hon befinner sig.

Du skriver att din dotter berättat för sin kurator att hon är hotad hemma, och att kuratorn anmält detta till socialtjänsten. Socialtjänsten ska därefter ha placerat henne utifrån att hon varit i behov av skydd.

När socialtjänsten placerar ett barn sker det oftast med samtycke av vårdnadshavare vilket blir en frivillig placering. Om det bedöms finnas grunder för att placering är nödvändig och vårdnadshavare inte lämnar sitt samtycke kan placeringen genomföras via ett omedelbart omhändertagande av socialtjänsten enligt LVU, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Du frågar om kuratorn som anmält oron till socialtjänsten får straff?

Nej, som kurator eller andra som arbetar med barn eller har en verksamhet som kan komma i kontakt med barn och unga har de anmälningsplikt, och om de får veta att ett barn kan befaras fara illa, ska de anmäla till socialtjänsten. Anmälningsplikt innebär att personen har en skyldighet att anmäla den misstänkta oron till socialtjänsten, socialtjänsten har sedan att göra skyddsbedömning och bedömning om det finns behov av socialtjänstens insatser.

Vi kan inte besvara frågor som är individuella i ärenden utan hänvisar dig till att kontakta ditt barns handläggare för mer detaljerade frågor som rör ditt barns ärende.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter