Ansöka om solplacering

Kan en familj själva ansöka om en Solplacering av sitt barn?

Tutta

Kommentarer

Hej!

Tack för ditt brev!

Som vårdnadshavare kan du göra en ansökan till socialtjänsten. I ansökan berättar du eller ni vad det är ni ansöker om.

Ansökan kan göras på olika sätt, antingen skriftligt där du skriver till socialtjänsten, eller att du gör en muntlig ansökan via telefon eller att du/ni besöker den socialtjänst barnet tillhör utifrån var barnet bor och är folkbokfört.

Vid en ansökan inleder socialtjänsten en utredning enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen, där socialtjänsten kommer att samla in information som bedöms nödvändig för att kunna avgöra barnets behov, hur behoven tillgodoses, och om barnet är i behov av placering utanför hemmet. Det sker via samtal med barnet, vårdnadshavare och kan även innebära att socialtjänsten inhämtar information från skola eller sjukvård, efter överenskommelse med er.

Om en anmälan inkommer och socialtjänsten öppnar utredning med stöd av 11 kap 2 § Socialtjänstlagen, så kan socialtjänsten inhämta uppgifter från andra instanser utan ert medgivande.

En utredning ska färdigställas skyndsamt. När utredning öppnas utifrån en önskan om hjälp brukar utredningen kunna genomföras snabbt. När utredningen är gjord så har socialtjänsten gjort en bedömning om vad som kan behövas för er familj och för ert barns bästa. Det kan innebära att det framkommit uppgifter som tyder på att ert barns behov bättre kan tillgodoses utanför hemmet, eller att ert barns behov bäst blir tillgodosedda hemma med till exempel annat stöd.

Vi hoppas att ni har fått svar på era frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter