Skickade in fråga tidigare idag

Jag är lite orolig för att personen ska vara igenkännbar, även om jag bytt kön på någon i texten. Jag fick en kod som börjar på ec...
Och den handlar om studier och ek bistånd . Kan ni ta bort lite siffror som jag skrev in och i övrigt göra den mindre konkret / utlämnande
Mvh

Kalla fötter

Kommentarer

Hej!

När vi besvarar frågor i detta forum tillser vi alltid att personuppgifter eller annat som kan knytas till någon enskild tas bort från frågetexten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter