skall skilja oss

hej de är så att vi skall gå skilda vägar och vi har två små barn och min fru har ingen inkomst men de har jag. och vi undrar om hon kan få hjälp med bostad mm.
fast vi inte är skilda än de tar ju 6 månader att gå igenom skilsmässan.

kalle

Kommentarer

Hej!

Socialtjänsten kan i vissa fall tillhandahålla bostad till särskilda grupper. De som karaktäriseras som särskilda grupper består av personer med drogproblematik samt personer med psykiatriska bekymmer.

De som inte faller inom dessa grupper omnämns som “strukturellt bostadslösa”. Dessa bedöms själva kunna ombesörja att få en bostad.

I ert fall kan det kanske vara lättare att den som har inkomst söker nytt boende, då man är attraktivare på bostadsmarknaden om man är självförsörjande.

Ett första steg kan vara att anmäla sig till https://www.boplatssyd.se/

Tips kan vara att leta både första och andrahandskontrakt på https://www.blocket.se/

Du skriver att din fru saknar inkomst. Om man saknar försörjning kan man vända sig till försörjningsenheten på socialtjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd. För att har rätt till bistånd behöver man har gjort vad man kan för att bidra till sin försörjning, till exempel verifiera att man sökt olika arbeten.

Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter