Har vårdnadshavare rätt att ta del av orosanmälan?

Hej,
Mitt barn har fått en orosanmälan från skolan, det är rektorn som står för anmälan. Vi föräldrar har inte fått någon information om vad anmälan gäller, vilka rättigheter har vi att få ta del av anmälan? Vi har blivit inbokade på ett möte men vi har inte fått någon mer information vad mötet gäller mer än att det gäller orosanmälan. Går det att få ta del av anmälan innan mötet?
Vi är helt vanliga föräldrar, varken bättre eller sämre än andra och det finns ingen problematik hemma och barnet sköter skolan. Hen har en npf diagnos men med bra specialpedagogiska insatser så fungerar skolan utan problem. Hen är inte utåtagerande och det finns ingen annan problematik och skolan har indikerat att allt går som det ska.
Vi är därför ännu mer förundrade över att vi inte får ta del av anmälan.
Tacksam för svar!

Förälder

Kommentarer

Hej!

När en orosanmälan inkommer till socialtjänsten som rör ett barn ska alltid vårdnadshavarna informeras. Generellt ska socialtjänsten också informera om innehållet i anmälan samt uppgift om vem som gjort anmälan.

I undantagsfall kan uppgifterna i anmälan helt eller delvis sekretessbeläggas mot vårdnadshavare även om hen är part i ärendet. Det kan göras om socialtjänsten bedömer att det är en risk för barnet om vårdnadshavarna får kännedom om innehållet eller om det på annat sätt hindrar eller försvårar vissa utredningsåtgärder.

I regel får vårdnadshavare efterhand ta del av hela innehållet. Om uppgifter sekretessbeläggs mot part ska det fattas ett beslut om det, och ett sådant beslut kan överklagas.

Vi hoppas att ni snart får svar på de frågor ni har och att ni får ett fungerande samarbete med socialtjänsten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter