Nu ska ni fan hjälpa mig.

Hatar fusket som ni godtar. Som xxxxxx fuskar med. Jävla hycklare är ni och ni vet det att är fusk . Fan jag kanske över väger att inte leva mer. Tack jävla as .

Gatans barn

Kommentarer

Hej!
Det låter som att du är arg och besviken över hur du blivit behandlad. Ett sätt kan vara att kontakta den du tycker inte behandlat ditt ärende korrekt och berätta hur du känner dig. Du kan också kontakta dennes chef.

IVO (Inspektionen för vård- och omsorg) är socialtjänstens tillsynsmyndighet. Dit kan man vända sig om man inte tycker att ens ärende handlagts korrekt. https://www.ivo.se/
Vi tänker att det bästa är om man kan reda i saker så att man inte känner sig så utsatt att man överväger att inte leva mer. Det som inte går att reda ut, kan man få hjälp att förhålla sig till.

Det finns möjlighet att få samtalsstöd genom sin vårdcentral alternativt psykiatrin.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter