Lvu hemtagningsbegäran och anknytingsbehandling

Min man kämpar för att få hem sin son som är lvu placerad sedan 3 år tillbaka och har nu gjort en hemtagningsbegäran. Soc har varit och gjort en andra utredning på oss gällande detta men menar nu att en anknytningsbehandling ska göras och då de e fattat kan ej han flytta från familjehemmet.

Men är det rimligt att pojken ska göra det i familjehemmet när en hemtagningsbegäran är under utredning, borde de inte vara hemma hos oss?

Dom menar att det vore skadligt för pojken att flytta honom under behandling/ utredning.
Vad är rätt och vad säger lagen?

Villrådig

Kommentarer

Hej

Soctanterna har inga möjligheter att svara på individuella ärende utan mer generellt.

Om vi förstått det hela rätt så har socialtjänsten i sin hemtagningsutredning kommit fram till att pojken och hans förälder behöver jobba med anknytningen.

För att trygg anknytning skall uppstå behöver förälderns respons på barnet för det första vara förutsägbar, uppmuntrande, stöttande och av beskyddande karaktär. Relationen behöver genomsyras av värme och kärlek så väl verbalt som fysiskt. Då skapas en bra självkänsla samt en grundtillit till andra människor. En tro på att de flesta människor vill en själv väl och att man är värd att älskas. Människor med en trygg anknytning har lätt att vara andra nära, har en öppenhet mot andra människor och fungerar väl i långa relationer samtidigt som de också trivs med sitt eget sällskap.

Var jobbet med anknytningen bäst skall ske kan vi inte svara på. Det bästa är att din man talar med ansvarig handläggare för pojken så att denne kan förklara för honom.

Hoppas du är nöjd med vårt svar.

Vänligen

soctanterna

Soctanter