Ha med någon på samtalet

Hej!

Jag försöker hitta vad som verkligen gäller för alla säger lite luddigt. Får man, som förälder, ha med sig en stödperson på mötena hos socialtjänsten i en utredning kring att barnen utsatts för våld av den andre föräldern? Får man ha med en privatperson eller får man också ha med ex. någon från kvinnojour eller advokat? Jag vill ha riktlinjer/lagar/bestämmelser på detta, något skriftligt som man kan ta med för att visa sina rättigheter, om det finns.

Det är så viktigt med stödperson då socialtjänsten agerar fel i detta fall och många andra. Måste finnas någonstans vad som verkligen gäller, och inte då som en tolkningsfråga utifrån situation för då använder socialtjänsten det för att säga nej till stödperson.

Hjälp

Kommentarer

Hej.

Du kan välja att ta med dig vem du vill som kan stötta dig i det som du vill få fram. Det man behöver tänka på när man har med stödperson är sekretessen utifrån övriga parter i ärendet. Det innebär att en utomstående inte har samma rättigheter vad gäller att få information. Du kan lyfta sekretessen vad gäller din egen person, men inte ditt barns eller den andre vårdnadshavaren. Detta kan innebära att vissa saker inte kan diskuteras när utomstående är med på mötet.

Det du kan göra är att ordna så din stödperson blir ditt ombud, då blir den personen del som part i ärendet utifrån din person, vilket innebär att ni har samma sekretess. Det behövs då en fullmakt som visar att du anlitar denna person som ditt ombud. Det bästa är att informera övriga mötesdeltagare om vem man har med sig så alla är förberedda.

Vi hoppas att svaret är till hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter