Ersättning god man

Hej! Vad får man för ersättning för att vara god man åt t.ex. en ensamkommande ungdom eller person som bedöms oförmögen att ta hand om sin ekonomi i Malmö?

Alex

Kommentarer