Märkligt? Hemtagning begäran.

Halloj!
Angående frågeställaren i det här inlägget:
https://soctanter.malmo.se/fraga/5978

Det framgår i texten att frågeställaren gjort en polisanmälan mot Socialsekreteraren som deltagit i utredningen som är bristfällig enligt frågeställaren som således legat till grund för LVU.
Är det förenligt med laga ordning att samma Socialsekreterare (som också framgår i texten) är fortsatt inblandad pågående LVU ärende?
Bedöms inte risken som stor att Socialsekreterarens egna intressen riskeras att påverkas i ett sådant ärende?

Enligt 1 kap 9 § Regeringsformen talas om att myndighetsutövning skall kännetecknas av ”saklighet och opartiskhet”.

Orolig tant igen

Kommentarer

Hej!
Det är ansvarig chef som tilldelar handläggande socialsekreterare i ärenden. Det ingår i chefens ansvar att göra bedömningar om det finns skäl att byta handläggare. Synpunkter eller önskan om byte av handläggare ska i första hand framföras till ansvarig chef.

Om man upplever brister i handläggning, bemötande eller kvalitet på insatser så kan även IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kontaktas.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter