Svar på fråga

Jag har skickat brev till personer inom socialen, chefen familj och individ, socialnämnden och en nämn person. Hur lång tid ska det ta innan de svarar? Hin har efter efter flera samtal flyttats från familjehemmet som inte blev så bra, tog tre år.

Farmor

Kommentarer

Hej.

Vi kan inte svara på individuella ärende.

Om du har frågor avseende någon som placerats i familjehem bör du vända dig till den handläggare som är ansvarig i ärendet för att få svar på frågor kring placeringen.

Om du inte är nära anhörig så kan det av sekretesskäl vara ett hinder för att du ska kunna få svar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter