Skrämmande skolmiljö

Min kusin, nyss 2 år berättar att en anhörig som är anmäld för sexuella övergrepp mot barn, dagligen kommer och hälsar på i en privat förskola trots att personalen är medvetna om hela pappas situation, som utöver allt har ensamvårdnad? Föräldrarna till barnen på förskolan diskuterar jämnt hur nonchalanta personalen är och att barnen inte utstrålar någon glädje eller motivation till att komma tillbaka, därmed många bytt förskola. De har alltså ett dåligt rykte! Kan det röra sig i fråga om mut och vad bör första instansen vara (bortsett från polisanmälan självklart)? Det är förskräkligt att småbarn ska känna sig så otrygga medan föräldrarna är på jobbet. Bör man upplysa alla föräldrar på skolan om vad som uppenbarligen skett, just för att ingen liten pojke eller flicka ska någonsin behöva känna sig så otrygg! Eller finns det risk att personalen inte vet om det (jämt massa vikarier)? Är det möjligt? Isf är problematiken detsamma.

Nyfiken kusin

Kommentarer

Hej

Soctanter på nätet är en allmän rådgivningstjänst dit man kan vända sig för att ställa frågor som har med social problematik att göra.

Om vi har förstått det hela rätt så handlar det om någon som är anmäld för sexuella övergrepp. Som vi ser det så är det då en polisiär sak och skall inte utredas av socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter