umgänge med förälder

Hej.
Mina barn eller jag har inte haft någon kontakt med deras pappa på 4 år efter en händelse som resulterade i en utredning av Soc som beslutade att han inte fick träffa dom utan en person från Soc närvarande och att han skulle kontakta soc när han ville träffa barnen för att boka.
Nu har han kontaktat mej, ang barnen.
Det jag undrar är: gäller utredningens beslut fortfarande?
Kan jag neka honom umgänge?
Barnen vill inte träffa honom, de kommer inte ens ihåg vad han heter...

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Det verkar vara en bekymmersam situation du befinner dig i. Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden men du kan alltid kontakta din handläggare/socialtjänst i ärendet och rådgöra vad som gäller i aktuellt läge. Eventuellt kan det bli aktuellt med en ny utredning.

Om pappan kontaktar dig igen kan du hänvisa till tidigare beslut och att han ska kontakta socialtjänsten i samband med umgänge.

Möjligheten finns att kontakta familjerättsbyrån där du bor eller om du har ett juridiskt ombud för att få ytterligare råd och stöd i hur du ska hantera det.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter