Hjälp i vardagen

Hej. Jag undrar vad det finns för möjlighet att få hjälp i hemmet om man är ensamstående och studerar. Jag undervisar vuxna kvinnor som är födda utomlands och idag fick jag frågan om man kan få hjälp med hämtning eller annat ibland så att man har möjlighet att jobba extra eller stanna kvar på skolan och studera. Personen som frågade har inga anhöriga i Sverige och mycket liten social kontakt utanför skolan. Hon var nyligen tvungen att sluta sitt extrajobb som tandhygienist på grund av tidsbrist och detta påverkar såklart hennes ekonomi och möjlighet att bli en del av svenska samhället vilket känns så orättvist.
Tacksam för svar

Magistern

Kommentarer

Hej!
Det kan ibland vara svårt att få ihop tiden som ensamstående mamma. Möjligheten finns att ansöka om bistånd till kontaktperson till barnet. Ansökan görs till socialtjänstens barn och familj där hen bor. Beslutet brukar dock oftast utgå från barnet behov och inte som en hjälp till avlastning/stöd till föräldrar. Personer har alltid rätt att ansöka och få sin sak prövad. Beslutet kan också överklagas till Förvaltningsrätten.

Rekommenderar dig att kontakta socialtjänsten, barn och familjs mottagningen för ytterligare information/råd i dessa ärenden.
Din elev kan också ansöka om barnomsorg eller utökad barnomsorg där hon bor.

På många orter finns föreningar för ensamstående med barn vars syfte är att hjälpa varandra med exempelvis barnpassning. Detta kan kanske vara en lösning. Bifogar förslag på förening.

Organisationer för ensamstående föräldrar:
* Makalösa Föräldrar är en förening som finns i hela Sverige för ensamstående föräldrar. Man arbetar med att hjälpa ensamstående föräldrar. Man arbetar också för att samhället ska blir bättre för ensamstående. Makalösa Föräldrar har bland annat en barnvaktspool och självhjälpsgrupper. På somrarna har man familjeläger. Det kostar 250 kronor per år att vara medlem. Då får man också medlemstidningen som kommer ut fyra gånger per år.
Telefon: 08-720 14 13
Adress: Fatburs Brunnsg. 20

Mejladress: kansli@makalosa.org

Hemsida: www.makalosa.org

Vänligen

Soctanterna

Soctanter