Skola nekade hämta dottet

Hej kan rektorn på skolan besluta att jag inte får hämta min dotter. Utan att tvinga ringa släktingar?

Jensen

Kommentarer

Hej!

Vi kan tyvärr inte svara på din fråga då vi inte känner till omständigheterna till rektorns beslut.

Om du inte redan fått kännedom om varför rektorn beslutat att inte lämna över dottern till dig bör du kontakta denne som får motivera sitt beslut.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter