Skyddat boende

Vad händer med min lägenhet om jag hamnar på skyddat boende ? Blir den kvar och vem betalar hyran .? Jag bor själv med mina två barn .
Vad händer med mina saker ?

Orolig

Kommentarer

Hej!

Förstår att du har många frågor som du vill ha svar på.

De frågor du ställer till oss bedöms från fall till fall och går därmed inte att ge ett konkret svar på. Ibland kan det vara så att man måste lämna den stad man bor i för att känna sig trygg efter en placering i skyddat boende. Skall man bo i ett skyddat boende under en längre tid kan möbler och personliga tillhörigheter behöva magasineras. Om man står utan medel att betala sina kostnader som är förknippade med magasinering kan man alltid ansöka om bistånd hos socialtjänsten.

Om du har en ordinarie handläggare hos socialtjänsten är det bästa att du kontaktar denne för att få svar på alla dina frågor. Om du inte har detta så kontakta den socialtjänst du tillhör och boka en tid hos en handläggare som kan förklara vad som gäller för just din situation.

Hoppas du blev nöjd med vårt svar

Vänligen

Soctanterna

Soctanter