Falsk anmäl

Jag är rädd att soc tar mina barn nu
Nu är det andra gången jag anklagar min sambo för falsk tillvitelse vad kan hända är så orolig

Sara

Kommentarer

Hej

Soctanterna kan inte uttala sig i enskilda ärenden. Det är inte gynnsamt för barn om föräldrar anmäler varandra eller att anmälningarna är falska. Generellt gör socialtjänsten en bedömning om det ska inledas utredning efter att en anmälan inkommit.

Om utredning inleds har socialtjänsten fyra månader på sig att utreda ärendet och ge förslag på eventuella insatser. Vad enskilda utredningar utmynnar i kan vi ej uttala oss om. Möjligheten finns dock att kontakta handläggaren och beskriva din oro och få information om handläggningen av ditt ärende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter