Har 3 anmälningar på misshandel

Jag är skit rädd att soc ska ta mina barn då har vi 3anmälnigar falska anklagelser både föräldrar anklagar varandra vad kan hända kan soc ta våra barn

Mirri

Kommentarer

Hej

Soctanterna kan inte uttala sig i enskilda ärenden men det är inte gynnsamt för barnen om föräldrar anmäler varandra eller att anmälningarna är falska. Generellt gör socialtjänsten en bedömning om det ska inledas utredning efter att en anmälan inkommit. Om utredning inleds har socialtjänsten fyra månader på sig att utreda ärendet och ge förslag på eventuella insatser. Vad enskilda utredningar utmynnar i kan vi ej uttala oss om. Möjligheten finns dock att kontakta handläggaren och beskriva din oro och få information om handläggningen av ditt ärende.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter