Underskrift

Hej när en utredning blir klar och utredd ska då bara en social anställd skriva under el flera??

Jonna

Kommentarer

Hej!
Vi kan inte rakt av svara på frågan. Det kan bero på vilken delegation utredande handläggare har vilket kan skilja i landets kommuner. I Malmö är det handläggaren tillsammans med dennes chef som skriver under slutförd utredning.
Vänligen
Soctanterna

Soctanter