Bostadslös med min 17åriga dotter!! Vad är våra rättigheter?

Jag har varit frihetsberövad och kom ut för 2 månader sen. När jag åkte in så förlorade jag min lägenhet som jag hade med socialbidrag. Nu försöker jag börja om med min dotter, men socialen i Malmö vill inte hjälpa med bostadsbidrag och dem vill inte heller hjälpa oss att hitta en lägenhet. Jag har kronofogden och har ingen inkomst vilket gör omöjligt att skaffa lägenhet på egen hand.Jag har inte heller någon särkilt utbildning vilket gör att jag inte fått jobb i år. Socialen tycker att lägenheterna är för dyra och vill inte betala för oss.

Min dotter och jag lever just nu med mitt ex som är väldigt grov i munnen och inte vill ha oss där i hans hem. Vi lever stressigt liv och det är inte detta livet jag vill för min dotter. Min dotter försöker koncentrera sig i skolan och när hon kommer hem hon har inget eget rum att studera plus hon vill inte vara i hemmet med honom. Det slutar med att hon är ute hela dagen tills hon ska komma hem o sova. Vi vet inte vad vi ska göra med våra liv just nu allt ser så mörkt ut för vår framtid.

Jag förstår inte hur socialen straffar min dotter för mina misstag och inte hjälper oss så hon kan få en trygghet och kunna fokusera i skolan.

Vad är våra rättigheter ?

Stressad mamma

Kommentarer

Hej!
Att sakna ett stadigvarande boende skapar oftast en stor oro för både vuxna och barn.

Du beskriver att du har varit frihetsberövad tills för två månader sedan och att du och din dotter nu saknar eget boende då du förlorade ditt förra boende i samband med att du började avtjäna ditt straff.

Du beskriver att ni nu bor hos din exmake men att det inte är något bra boende för din dotter med anledning av hans beteende samt då han inte vill att ni skall bo där.

Att du inte fick ekonomiskt bistånd avseende hyreskostnader under din fängelsevistelse kan bero på att du var dömd till mer än 6 månaders fängelse vilket brukar vara den tidsgräns ekonomiskt bistånd kan beviljas för.
Det finns frågor som behöver besvaras innan du kan få råd om eventuella rättighet avseende boende. Bodde du och din dotter tillsammans tidigare och var bodde hon under tiden som du avtjänade straff? Detta är frågor som kan ha betydelse för den hjälp och det stöd ni kan få idag.

Kontakta ansvarig socialtjänst och be att få ett förtydligande av vad du behöver göra för att få stöd och hjälp med boende. Du har alltid rätt att göra en ansökan om boende och därefter få besked om beslut och grund för socialtjänstens beslut. Om du får avslag har du rätt att överklaga beslutet.

Hoppas att vårt svar är till hjälp för dig och din dotter

Vänligen

Soctanterna

Soctanter