ett akut fall

mina två minderåriga barn behöver hjälp .de kom till Malmö .de kan inte svenska.dom är hungriga o svaga .ring en ambulans snälla ni.de sov på ett hotel deras telefoner är trasiga.vad ska vi göra? de fick lite hjälp men det räcker inte .de vill ha mat.

oroliga pappa och mamma.rådgivning och mentorskap är oförenligt

Kommentarer

Hej!
På grund av frågans karaktär hänvisar vi er att omedelbart kontakta socialtjänsten, ring Malmö stads kontaktcenter 040-341000 om ni är osäkra på var ni tillhör.

Om era barn har tagit sig till Malmö utan er som är vårdnadshavare kommer socialtjänsten att bistå med att återföra era barn till er på ett tryggt och för barnen säkert sätt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter