oro anmälning

Hej !
Jag fick en oro anmälan på mig i fredag . Att mitt barn far illa . Som inte stämmer . Jag är mamma till mitt barn och jag gör allt för henne för att hon ska må och ha det bra .
Jag är sjukskriven går på tablett för ångest panikångest . Har barn och nu vill soc prata med min dotter som är 10 år handläggaren som har ärendet ringde först till pappan som inte dom fick ta i för dom hade inte hans nummer så dom ringde till pappans föräldrar och sa att det var från kommunen . , (han är skriven där )sen ringde hen mig och frågade ut massa saker .jag tar lugnande och har insomningstabletter , i fredags efter min dotter gick till skolan tog jag två tablett . Men kände att det inte vart rätt till har inte sovit på 3 dygn ingen mat har jag fått i mig . Jag råkade ta insomningstabletter i stället för lugnade och sen cyklade jac iväg på min arbetsträning och där på stället blev jag tydligen okontaktbar och nån på stället gjorde en oroanmälan . / dock inte personalen på min arbetsträning .

Bella

Kommentarer

Hej!
Det är förståeligt att du känner en oro för vad som kommer att hända framöver med anledning av att en orosanmälan inkommit till Socialtjänsten.

När en orosanmälan avseende barn inkommer skall socialtjänsten kontakta vårdnadshavare och erbjuda tid för besök. Detta skall ske inom två veckor efter att anmälan inkommit till Socialtjänsten. Under besöket kommer vårdnadshavare att få ta del av uppgifterna i anmälan och ges möjlighet att lämna sin uppfattning och inställning till uppgifterna. I undantagsfall kan utredning inledas även om samtal med vårdnadshavare eller barn inte har kunnat hållas. Detta kan bero på att uppgifterna i anmälan bedöms så allvarliga att barnet bedöms vara i behov av omedelbart skydd.

Det är viktigt att betona att orosanmälningar avseende barn handlar om oro för ett barns situation och mående så det är av vikt att socialtjänsten även får prata med barnet och höra hens uppfattning. Efter samtal med vårdnadshavare och barn kommer socialtjänsten att besluta om utredning skall inledas eller inte. Beslut att inleda utredning kan fattas då den sammanlagda bedömningen är, utifrån uppgifterna i anmälan samt samtalen med vårdnadshavare och barn, att det inte kan uteslutas att familjen är i behov av insatser från socialtjänsten. Utredning kan även inledas om vårdnadshavare och barn framför önskemål om bistånd från socialtjänsten.

Om du inte redan har fått kallelse till besök kommer de säkert att få det snarast. Dt är viktigt att du kommer till besöket så att du får möjlighet att framföra din inställning och får ställa dina frågor till berörd socialtjänst.

Vi hoppas att du har fått en del svar på dina frågor och att resterande frågor blir besvarade under besöket hos Socialtjänsten.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter