Fick inte svar

Jag fick tyvärr inte svar på min fråga. Jag frågade om det går att göra en hemtagningsbegäran under kammarrättens rättegång. då denna socialsekreterare hade skrivit massor med saker som inte var sant och det gick att bevisas detta. Att FR vill bli extra försiktigt och litar på Soc innebär inte att samtliga LVU fall är gjorda på rätt grunder. Tyvärr lagen har mycket hålar och ibland gör soc sekreterarna fel och skriver lite gör mycket efter den har varit anmälda då hon hade gjort tjänstefel och istället för att byta henne fick jag att behålla och få mina barn LVUade Sedan vägrade hon att rätta till vårdplaner eftersom hon inte har skyldighet till detta och till och med vägrade att göra en genomförande plan. Jag vet att det hela är fel men min fråga är går det att göra en hemtagningsbegäran under kammarrättens rättegång? då åtminstone en del information antecknas och då kan det komma fram lite mer information både från min och soc sidan?

TACK!

Går det a

Oroligt Mamma

Kommentarer

Hej!
Du beskriver ett missnöje med socialtjänstens hantering av dina barns ärende i olika hänseende men om vi förstår dig rätt är din fråga till oss om du kan ansöka om att få hem dina barn trots att ärendet är under prövning i Kammarrätten.

Om ärendet är under förhandling i Kammarrätten beror det på att Förvaltningsrättens beslut om LVU har överklagats. Om det är du som har överklagat förvaltningsrättens beslut har du förhoppningsvis framfört dina åsikter och önskemål avseende eventuella förändringar av de åtgärder socialtjänsten föreslagit.

Det är bäst om du kontakta den ansvarige socialsekreteraren och ber om förklaring till vad som händer i ärendet. Eftersom ärendet är under fortsatt prövning skall du och dina barn även ha tillgång till juridiska ombud som har till uppgift att bistå er inför och under förhandlingarna så du kan även kontakta dem.

Vi hoppas att du kommer att få den hjälp du efterfrågar och därmed en förklaring och den information du efterfrågar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter