Hemlös

Hej!
Jag är en tjej 26 år gammal
Jag flyttade hos en man som inneboende i Helsingborg.
Jag var i Blekinge hos min mamma och det blev stort problem mella oss och hon ville inte mig längre hos henne så jag flyttade till en man som jag känner inte honom som inneboende
Och jag är nu arbetslös
Efter två veckor han sagt att jag måste flytta för att hans son kommer flytta hos honom och måste jag gå ut och nu jag hade två dagar ute på gatan och har bara 200 kr med mig vad ska jag göra och vad ska jag vända mig till? Det sär problem att jag kan inte till baka till min föräldrar, jag mår inte bra och känner mig vilse

Nona

Kommentarer

Hej!

Det måste vara förknippat med stor oro att inte veta var du skall bo eller sova för natten. Ännu värre blir det för dig som inte heller har tillräckligt med pengar för att betala för vandrarhem eller annat enklare boende.

Det förväntas av var och en att man ordnar boende på egen hand och att man har pengar till sin försörjning genom arbete eller på annat sätt. Du bör därför ställa dig i bostadskö, ta kontakt med hyresvärdar, titta efter inneboendemöjligheter eller andrahandskontrakt.

Var och en av oss kan dock hamna i situationer där man ställs utan arbete, blivit av med sitt boende eller aldrig fått en biljett in på bostadsmarknaden.

Om du står utan boende och utan egna pengar till tillfälligt boende skall du vända dig till socialtjänsten där du bor och ansöka om boende och eventuellt ekonomiskt bistånd. Socialtjänsten öppnar då utredning som skall leda till ett beslut om du är berättigad till det du ansökt om eller ej. Ett beslut skall vara skriftligt och kan överklagas till förvaltningsrätten om det går emot din ansökan. En utredning kan ta tid och socialtjänsten kan begära in olika handlingar av dig. Ditt akuta behov skall dock prövas omedelbart av socialtjänsten.

Hoppas detta har varit till någon ledning för dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter