Arbete

Hej!
jag har försörjningsstöd sedan 2 år.Har Asperger och add samt social fobi.(är diagnostiserad)Min fråga är ifall soc.kan tvinga mej till en arbetsplats jag absolut INTE vill vara på.Ska jag inte själv tillsammans med AF kunna ha rätt att hitta ett jobb som skulle kunna passa mej med te.x lönebidrag?Funderar även på att söka sjukersättning.Vad händer isåfall?Mår OTROLIGT dåligt av detta!

Jenny

Kommentarer

Hej
Du frågar om socialtjänsten kan tvinga dig att ta ett arbete som du absolut inte kan tänka dig.

En grundförutsättning för att få ekonomiskt bistånd är att du inte kan klara av situationen på egen hand trots att du har försökt.

Är du till exempel arbetslös krävs det att du aktivt söker arbete
och har kontakt med Arbetsförmedlingen och deltar i verksamhet som Arbetsförmedlingen eller kommun erbjudit dig för att öka möjligheterna att få jobb.

Om du behöver andra insatser för att kunna övergå till egen försörjning kan du ta upp det med din socialsekreterare.

Efter vad du skriver förstår vi att du har kontakt med arbetsförmedlingen. Ett möte med alla inblandade parter kan vara en god idé där din arbetsförmåga utreds för att du ska ha en möjlighet att få ett arbete som fungerar för dig med dina diagnoser.

Om du funderar på att söka sjukersättning bör du ta kontakt med en läkare som kan utreda och skriva ett intyg över dina förmågor samt prata med en tjänsteman på försäkringskassan för hjälp med rätt blanketter osv.

Hoppas det löser sig och att vårt svar kan vara till nytta för dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter