Procapita, vilka ser?

Hej, jag undrar om socialtjänsten i olika städer kan se ärenden i procapita som varit aktuella i andra städer och kommuner. Alltså finns mitt ärende kvar även för andra kommuner att se? Känner mig orolig då jag själv ska arbeta inom socialtjänsten och vi blev aktuella som familj för ett par år sedan. Hur länge ligger orosanmälan och utredning kvar? (blev ingen vidare utredning). Mvh Undrar

Undrar

Kommentarer

Hej!
Du skriver att du har en oro för om socialtjänstens information om din familj finns tillgängligt för andra kommuner.

Utredningar och orosanmälningar som inkommer till socialtjänsten omfattas av sekretesslagen. Om någon i din familj skulle bli aktuell i en annan kommun måste denna kommun lämna en begäran till föregående socialtjänst om utlämnande av sekretessuppgifter som då kommer att göra en sekretessprövning.

Utredningar som har gjorts enligt socialtjänstlagen kommer att finnas kvar fem år efter att senaste utredning har avslutats. Därefter sker en gallring av journalen. Orosanmälningar som inte har lett till utredning finns inte tillgängliga för annan än utredande socialtjänst.

Vi hoppas att du känner dig nöjd med vårt svar och inte längre behöver oroa dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter