Orolig över att inte få flytta ut från hemmet jag är uppväxkt i

Hej, jag är 18 och undrar om hur jag ska göra för att flytta ut från hemmet. Jag trivs inte alls hemma längre. Och blir hotad hela tiden av mina föräldrar och syster, kan inte längre sova eller fokusera på mina studier. Har fått självmordstankar sen jag va 10 år. Detta har pågått ända sen jag föddes då de va problem hemma. Men har aldrig vågat anmäla för va rädd att föräldrarna skulle få reda på de. Jag går sista året i gymnasien och vill jätte gärna få hjälp av socialen men de känns omöjligt eftersom jag är över 18. De är de sista hoppet jag har kvar.

Orolig över min framtid

Kommentarer

Hej!

Att leva och bo under förhållanden där man ständigt är utsatt för hot är inte acceptabelt.

Du säger att du haft självmordstankar sedan 10-årsåldern. Om du inte fått hjälp med dina självmordstankar bör du kontakta din vårdcentral eller psykiatrin. Eftersom du går sista året på gymnasiet kan du kontakta kuratorn för stödsamtal och hjälp i kontakter med andra myndigheter.

Självklart skall du också utifrån den situation du befinner dig i ta kontakt med socialtjänsten där du bor och ansöka om hjälp. Vilka bedömningar socialtjänsten gör i ditt fall kan vi inte svara på.

I normalfallet är vårdnadshavare underhållsskyldiga åt sina barn upp till den fyllt 18 år eller till den slutat gymnasieskola dock längst till den är 21 år.

Vi råder dig att ställa dig i bostadskö, kontakta hyresvärdar och leta på nätet efter boenden. Oavsett vilket stöd eller hjälp du får så är du på mållinjen där du fullt ut kan bestämma om ditt liv.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter