Misshandel eller inte?

Om man har gemensam vårdnad av två barn, den ena är några månader den andra är några år gammal. Den ena föräldern är våldsam mot det äldre barnet i form av att dra och slita, rycka upp från golvet osv i armar och ben, även uttala hot om allt möjligt Slår tillbaka om barnet slår denne osv. Tycker att det är den nyföddas fel då denne inte borde föds alls, känner inget för den lilla, vill inte att den finns över huvud taget. Den andra föräldern försöker istället att förklara vad som den stora gör fel utan att ta till våld över huvud taget, kan markera att något är fel men inget annat. Där tycker den ena föräldern att denna barnuppfostran är helt fel, man måste markera med våld att rycka iväg. Vad gör man i en sådan situation?

Anonym123

Kommentarer

Hej!
Det som du berättar låter mycket allvarligt. Den som bevittnar att ett barn blir slaget är enligt lag skyldig att polisanmäla detta. Att använda fysiskt och psykiskt våld mot ett litet barn kan ge stora konsekvenser i barnets liv.

Det låter som att båda föräldrarna behöver omfattande hjälp kring sitt beteende och föräldraskap. Det finns hjälp att få utifrån men det är också av stor vikt att barnet skyddas från att utsättas för våld just nu. Föräldrarna kan själva kontakta socialtjänsten men de kan även be exempelvis BVC om hjälp kring föräldrastöd och att få en kuratorskontakt som kan vara till stöd för dem.

Det viktigaste just nu är att du agerar ordentligt för att markera för båda föräldrarna att beteendet inte är acceptabelt och att barnet ser att du gör vad du kan för att skydda barnet från att utsättas för våld.

Har du någon annan i föräldrarnas nätverk som du kan ta hjälp av så gör det.

Vi hoppas verkligen att de får hjälp snabbt så att situationen blir bättre för alla, särskilt för det utsatta barnet!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter