Konsekvens om barn vägrar åka till pappa

Hej,

Jag har i 6 år peppat min dotter att vara varannan vecka med sin pappa eftersom vi har delad vårdnad. Han har flyttat till annan ort och hon och hennes bror blir helt isolerade från sina skolkompisar etc och min dotter är ledsen varje vecka. Barnen är 11 och 9. De far inte fysiskt illa, men blir konstant skuldbelagda för sina åsikter och känslomässigt utpressade när de inte tycker som sin pappa och hans sambo.
Jag har fått tvinga honom till flera samarbetssamtal men de hjälper inte.

Idag skrev min dotter: mamma du måste hämta mig. Jag vill inte vara här.

Jag inser att det kan jag tyvärr inte göra. Men det jag undrar är, den dagen min dotter uppbringar ett inre mod och vägrar följa med honom när han skall hämta henne, eller går hem till mig istället efter skolan. Vad blir konsekvenserna?
Vad behöver han göra för att få hem henne till sig? Han kan ju inte tvinga henne med våld. Jag har hört att man isåfall måste ringa polisen som får komma och hämta barnet. Stämmer det?

Jag har vid flera tillfällen varit så nära att göra orosanmälan, eftersom våra försök med samarbetssamtal inte hjälper. Man vill ju helst slippa en rättsprocess.

Med vänlig hälsning,
från en trött och ledsen...

GunCharlotte

Kommentarer

Hej!
Det finns inget generellt svar på din fråga. Barnen har rätt till umgänge med båda sina föräldrar.

Det som avgör rätten till umgänge är kopplat till barnets bästa. I de flesta fall är det viktigt för barn att ha en god relation till sina föräldrar. Om umgängesrätten ska begränsas ska det finnas påtagliga brister och risker för barnet att fara illa. Barnets önskan om umgänge är också betydande, om barnet önskar umgänge så har båda föräldrar som uppgift att se till att det genomförs.

Som vi förstår det så är det eran flicka som inte vill åka till pappa på grund av avsaknad av kamrater. Kanske skulle ni kunna komma överens om att flickan under en period inte behöver åka till pappa så ofta utan låta henne bestämma när hon vill komma till honom?

Frågor kring vårdnad, boende och umgänge kan avgöras i domstol om föräldrarna inte kan komma till en lösning på egen hand. Ni kan även få hjälp att skriva ett nytt umgängesavtal på Familjerättsbyrån. Ju äldre barnet är desto mer hänsyn kommer att tas kring barnets egen önskan om umgänge.

Hur omfattande ett umgänge ska vara och hur det ska utformas styrs även det av barnets behov. Om du och umgängesföräldern inte kan komma överens eller om du är orolig över hur barnet påverkas under umgänget med den andre föräldern finns det stöd att få. Du kan vända dig till exempelvis socialtjänsten för råd och vägledning och hänvisning till adekvata stödverksamheter.

Hoppas du blev hjälpt av vårt svar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter