Vems ansvar?

Hej. Har en ungdom på 20år, sol placerad. Ungdomen trivdes inte i sitt lägenheten och stack från hemmet. Ungdom har varit efterlyst snart tre vecka. Jag har förstått att det handlar om ekonomi, personal mm. min ungdom hade inte pengar att äta varje dag. Och många gånger skickade jag pengar till min barn..Min ungdom har också depression, och andra tankar som känns svårt. Jag förstår inte varför socialen ger mer ansvar till ungdomen när de inte mår bra psykiskt. I detta fall handlar allt att överleva dagen...Jag har sagt att min ungdom är välkommen hem social vill inte, de tycker att det inte är bra för min ungdom.. Jag vill att socialen sparar sina pengar till nåt bättre. Exempel att sätta min ungdom i jobb/praktik..kanske en utbildning senare. Min ungdom har inte lärt någonting...bara frihet och dricka powerking på café..dåliga kompisar..det hade varit underbart om man hade vetat att socialen hade haft mer makt och sätta dessa ungdomar som är på glid i en verksamhet..ex. Militär anläggning, scouterna, vad som helst.. så att de lär dig vad diciplin och respekt är. Det kanske låter extremt, men vi måste sluta att fjanta med ungdom idag, låta de jobba hårt, så att de kan bli trötta... jobb ger möjlighet att leva fint liv..

Orolig mamma

Kommentarer

Hej!

Din ungdom som är 20 år är frivilligt placerad utanför hemmet. Du beskriver att ungdomen har lämnat sitt boende för att hen inte trivdes.

Vi förstår att du som närstående är orolig för din ungdom och hur det ska bli för hen i framtiden. Det är inte lätt att som ung vuxen komma rätt med utbildning och jobb. Finns det som i din ungdoms fall också psykisk ohälsa med försvårar det ytterligare och risken för att hamna i utanförskap ökar.

Att ha nära anhöriga som stöd är ofta mycket värdefullt och kan göra stor skillnad. För att du ska kunna vara ett stöd och en trygghet för din ungdom kan du också behöva hjälp. Det finns bra anhörigföreningar och grupper att söka på internet. I Malmö finns det stöd att få för unga Malmöbor och deras föräldrar på Plattform Malmö Tel. 040-340550

Vänligen

Soctanterna

Soctanter