Så trött, orkar snart inte mer

Jag har i många år försökt få hjälp inom psykiatrin, och först nu verkar det som jag kanske kommer få en behandling, detta har tagit 8 år att få en psykolog som har kunskap om mina svårigheter, det tog 6 år att få en psykolog utan kunskap om mina svårigheter. I sex år fick jag dock varva försörjningsstöd med csn då jag inte klarar av att arbeta utan att vara tungt medicinerad (har adhd, ptsd och GAD). Jag tog mediciner i ett par år, men detta resulterade i att jag fick psykos av medicinerna och dessutom en skada på mitt hjärta, dock kunde jag arbeta under tiden, tills jag blev för sjuk. Jag slutade med mediciner och klarar nu inte av att ta hand om mitt hushåll även om det blivit bättre sedan jag blev sjukskriven. Jag är inte förvirradsom tidigare.

Jag har två barn som är 14 och 22 som bor med mig, de har bara mig, ingen pappa. Min äldsta har sökt försörjningsstöd under sjukskrivning då han saknar sgi, men får inte detta beviljat hur vi än gör då han inte kan bevisa att jag inte betalat alla hans kostnader 6 månader tillbaka i tiden. Vad nu det har med saken att göra, då han inte har någon inkomst sedan 4 månader tillbaka alls. Vilket de fått bevis på från csn och skatteverket och kontoutdrag 3 månader tillbaka.

Min son har också flera diagnoser.

Sedan krånglar även försäkringskassan med mig och vill uteda om jag verkligen har rätt till sjukpenning samtidigt. Men till sist (efter 3 månader utan inkomst över sommaren) bestämde de att betala medan de ändå utreder, något som stressar mig enormt då MKB kommer vräka mig vid en sen hyra till enligt dem själva.

Jag ser inte hur jag ska kunna må bra och kunna göra något för mina barn eller mig själv om det ska fortsätta såhär, att varje myndighet vi har kontakt med ifrågasätter oss på ett sätt som gjort att jag både hamnat hos kronofogden och hotas med vräkning.

Jag är så trött att jag knappt kan tänka.
Och min läkare är helt otillgänglig. Och om 2.5 månader har jag inte rätt till sjukpenning mer enligt försäkringskassan oavsett vad jag gör. Dessutom har jag insjuknat i en neurologisk sjukdom men måste vänta 8 månader på kallelse till röntgen.

Jag tror att mitt funktionshinder är mycket större än vad vården och myndigheterna förstår. Jag tycker kraven som ställs på mig är väldigt mycket för höga. Jag tycker detta är orättvist. Vad händer när jag inte längre orkar sitta och ringa eller jobba. Jag är så trött.

patricia

Kommentarer

Hej!
Du beskriver en vardag som är mycket påfrestande och att du är så trött att du snart inte orkar mer. Ditt vuxna barn har problem med sin ekonomi och har flera diagnoser. Samtidigt har du ensamt ansvar för en 14-åring.
Du beskriver kontakter med myndigheter som inte fungerar och att det fått konsekvenser för dig att du fått skulder hos kronofogden och riskerar att sägas upp från ditt boende om du är sen med hyran.
Angående din son som är 22 år så har du ingen försörjningsplikt gentemot honom. Har han ingen försörjning kan han söka ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten där ni bor. Eftersom han fortfarande bor hemma rekommenderar vi att ni skriver ett inneboendekontrakt där ni beskriver vad som ingår gällande gemensamma hushållskostnader som el, internet och andra gemensamma kostnader. Kontrakt finns för nedladdning på internet.
Din son har rätt till ett beslut på sin ansökan om ekonomiskt bistånd. Antingen beviljas han det han ansöker om eller så får han ett avslag. Om ansökan avslås kan han överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Tillsammans med ett sådant beslut får han information hur han överklagar. Han kan också få hjälp med en överklagan av handläggaren på socialtjänsten.
Om din egen ekonomi är ansträngd har du också möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd hos socialtjänsten. Det är ju viktigt att du och dina barn inte förlorar ert boende till följd av att du inte haft möjlighet att betala hyran i tid.
Vi hoppas att du nu får den hjälp du är i behov av genom psykologkontakten och gör att din tillvaro blir lite enklare.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter