vklassen

hej??om våra barn är på LVU och har vklass och som vårdnadshavare ska väl vi ha rätt att se och även lägga in info om vårat mobilnummer där som lärare ska ta kontakt med oss om det skulle hända något med vår barn??hur är det möjligt att fosterhemmet ska lägga ut sitt nummer på vklassen??varför finns inte vårat nummer med i vklassen??om det händer något med våra barn och dom inte lyckas att få tag på fosterhemmet och vill ha kontakt med vårdnadshavare hur ska då skolan göra??är detta barnens bästa??

Lilla jag

Kommentarer

Hej!

Vi förstår det som att ni har barn som är omhändertagna enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) och att ni har en oro för hur skolan agerar om det händer något med era barn på skolan eftersom inte ert telefonnummer finns i skolans vklass system.

Frågor om hur det ser ut för era barn och vilka telefonnummer som ska lämnas till skolan är bäst att ni diskuterar med socialsekreteraren som har hand om placeringen. I lagtexten (LVU) kan man läsa följande:

“13 a § Socialnämnden ska noga följa vården av den som får vård med stöd av denna lag.

Socialnämnden ska följa vården främst genom;

*regelbundna personliga besök i det hem där den unge vistas,

*enskilda samtal med den unge,

*samtal med den eller dem som tagit emot den unge i sitt hem, och

*samtal med vårdnadshavarna.

Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma den unges hälsa, utveckling, sociala beteende, skolgång samt relationer till anhöriga och andra närstående.”

Alltså har socialtjänsten att särskilt uppmärksamma den unges skolgång. Vi råder er att vid nästa möte med socialsekreteraren ta upp de frågor ni har som rör barnens skolgång.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter