Narkotika brott/körkort

Haft körkort i 5 år och blev tagen i Jan efter att ha rökt cannabis, blev dömd för ringa narkotika. Kontaktar soc/Trafikverket mig alltid efter att jag blivit dömd? Har väntat länge nu, kan det vara så att dom inte kommer höra av sig? Eller sker det per automatik att dom gör detta? Tack

Kalash

Kommentarer

Hej!

För att du ska få ett korrekt svar på din fråga bör du ta kontakt med Transportstyrelsen för att få information gällande ditt ärende.

Körkortslagen säger att ett körkortsingripande kan ske genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås. Ett körkortsingripande med anledning av brott måste grunda sig på en lagakraftvunnen dom, ett godkänt strafföreläggande, ett godkänt föreläggande om ordningsbot eller ett beslut om åtalsunderlåtelse.

Om man gjort sig skyldig till ringa narkotikabrott kan det leda till att Transportstyrelsen återkallar körkortet för att körkortsinnehavaren anses opålitlig i nykterhetshänseende. Det är dock inte så att man automatiskt blir av med körkortet för att man blir dömd för ett ringa narkotikabrott.

För att Transportstyrelsen ska kunna göra ett körkortsingripande enligt 5 kap. 3 § 5 p. Körkortslagen måste det finnas en utredning som ger en helhetsbild av den enskilde och dennes situation och att utredningen visar att det finns en risk för misskötsamhet i nykterhetshänseende. Om utredningen inte visar annat än att narkotikabruket varit en engångsföreteelse så kan personen inte få sitt körkort återkallat enligt 5 kap. 3 § 5 p. KörL. Om utredningen däremot visade att personen har ett drogmissbruk så skulle den med stor sannolikhet leda till att det anses finnas en risk för misskötsamhet i nykterhetshänseende med följden att körkortet återkallas. Frågan om körkortsåterkallelse görs alltså genom en samlad bedömning av Transportstyrelsen. Om man är missnöjd med Transportstyrelsens beslut kan detta överklagas till förvaltningsrätten.

Hoppas svaret varit till hjälp.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter