Om man ej vill gå på möte längre ?

Hej !
Har en fråga, om jag ej tycker att vi ska behöva gå på dessa möte längre. Har man rätt att avbryta ??

Socialen möta

Kommentarer

Hej!
Du talar inte om av vilken anledning ni har kontakt med socialtjänsten, men du anser att ni inte är i behov av kontakten längre. Det vi kan råda dig till är att kontakta socialsekreteraren och tala om anledningen till att ni vill avsluta kontakten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter