Orosanmälan vid hög frånvaro i skolan.

Hej!
Min dotter som går i 8:an,har hög frånvaro i skolan. I våras var hon hemma någon dag i veckan och nu under början av höstterminen så har hon också varit hemma,dock inte lika mycket som i våras. Hon har dessutom varit jätteförkyld en period, så då var hon ju sjuk på riktigt. Hon lider också av migrän, pga att hon oroa sig för skolan(fast ställt på barnmottagningen i somras).
Hon säger att hon inte trivs i skolan och det är en kamp varje dag för mig att få i väg henne till skolan.
I våras hade vi ett möte med rektorn. Vilket jag upplevde som ett bra möte,där dom ändå sa att hon klara sig bra i skolan och att hon endast hade en uppgift som hon inte klara i 7an. Det bestämdes att hon skulle byta språkval från spanska till engelska, då hon upplevde det extra jobbigt med spanskan.
Vi var på utvecklingenssamtal för två veckor sedan och då såg allt bra ut,för utom lite hög frånvaro.
Nu i dag ringde den nya rektorn upp mig och sa att vi SKA ha ett möte på fredag och typ hotade mig med en orosanmälan till soc pga hennes höga frånvaro. Det kom verkligen som en kall dusch då jag känner att det börja gå åt rätt håll. Har hon verkligen rätt att "hota" mig med en anmälan när det ändå blivit lite bättre. Och när det inte var några problem på utvecklingenssamtal för 2 veckor sedan? Vad krävs för att skolan ska göra en anmälan?

Orolig mammma

Kommentarer

Hej!

Du beskriver att du, din dotter och skolan har gjort många olika insatser för att din dotter ska få en högre närvaro och klara av skolgången och att det kändes som att det var på rätt väg nu. Skolans rektor har nu berättat för dig att skolan kommer göra en anmälan till socialtjänsten med anledning av din dotters höga frånvaro. Detta ska ni ha ett möte om innan anmälan görs.

Alla som arbetar med eller kommer i kontakt med barn i sitt arbete har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om det finns misstanke om att ett barn upp till 18 år far illa eller riskerar att fara illa. Att en elev har hög frånvaro kan vara en sådan indikator. Det finns egentligen ingen gräns när skolan ska anmäla till socialtjänsten. Tanken är att barnen ska ha ett tydligt och säkert skydd.

Om du har ytterligare funderingar kring din dotters skolgång så råder vi dig att ta upp detta på mötet med rektorn på skolan.

Hoppas svaret har varit till hjälp för dig

Vänligen
Soctanterna

Soctanter