Hjälp

Min son som är 9 år är helt o hanterbar.
Han irriterar och provocerar dagen lång både mig mamma och sina syskon. Situationen är ohållbar. Han klarar inte av ett nej. Han slänger kuddar o saker då han skriker och säger han vill bo hos någon annan. Jag är frustrerad att ja inte kan hantera en 9 åring. Vad ska jag göra

Orolig mama

Kommentarer

Hej!

Det är inte lätt att vara förälder alla gånger och möta upp de behov ens barn har.

Du säger att du blir provocerad och frustrerad på din sons beteende och vet inte hur du skall hantera det.

Du bör kanske stämma i bäcken medan din son ännu är så ung som han är. Många gånger är det bra att söka stöd utifrån då det är lätt att man faller in i gamla mönster i sina reaktioner gentemot sina barn, mönster som inte alltid gagnar en bra relation på sikt. Med stöd utifrån kan du få nya verktyg i hur du som vuxen kan bemästra situationer och konflikter som uppstår i samspelet med din son. Verktyg som du kanske också kan ha nytta av även gentemot dina andra barn och i livet i övrigt.

Du kan kontakta socialtjänsten där du bor och söka stöd, vägledning och hjälp för att få till stånd en förändring i din relation till din son.

Vi hoppas och tror att du och din son med rätt insatser skall kunna fungera bra tillsammans längre fram.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter