Föräldrars rätt att begränsa

Hej, ställer denna fråga å en väninnas vägnar.
Jag har en kompis som är 17 år och kärat ner sig i en 27 åring.

Hennes föräldrar har ställt sig på tvären och låter inte dem träffas. Nu undrar hon om hennes föräldrar har rätten att faktiskt hindra henne att träffa honom och eventuellt inleda ett förhållande.

Hon har ADHD, lätt CP skada och Asperger, samt har varit med om att ha blivit sexuellt utnyttjad av tidigare partners.

Hon undrar även om socialtjänsten kan ge hennes föräldrar mer rättigheter över henne pga de tidigare händelserna med partners.

Frågan gäller helt enkelt Rätt och Skyldigheter, inte åsikter.

Kristin

Kommentarer

Hej!

Föräldrars uppgift är bland annat att skydda sina barn från att fara illa. Om föräldrar inte kan skydda sina barn kan socialtjänsten behöva gå in för att erbjuda ett större skydd, det kan gälla vid risk för att barnets hälsa och utveckling.

Det låter som att din kompis föräldrar är oroliga för barnet och vill försöka skydda henne från att fara illa, utifrån tidigare erfarenheter. Socialtjänsten kan inte ge föräldrar mer rättigheter utifrån vad som tidigare hänt men om det finns risker för att din kompis kan råka illa ut och bli skadad kan socialtjänsten behöva se på andra typer av insatser för hennes skydd och säkerhet.

Utifrån rättighetsperspektivet är din fråga mycket svår att svara på eftersom din kompis är ett barn som är kär i en vuxen. Vi Soctanter är inte experter på sexuallagstifting eller samtyckeslagen och vi hänvisar dig att få bättre svar hos exempelvis RFSU.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter