Fråga

Om en ungdom fyller myndig (om två månader) och en orosanmälan görs innan myndighetsdagen. Avslutar socialtjänsten ärendet som inte ens kommer att hinnas påbörjas innan ungdomen blir 18 år eller fortsätter socialtjänsten trots att ungdomen fyllt 18 år och är vuxen?

Sim

Kommentarer

Hej!

Socialtjänsten kan öppna en utredning gällande ett barn som inte fyllt 18 men som snart ska bli myndig.

Socialtjänsten kan även öppna LVU-utredning om det är på grund av den unges eget beteende när barnet har fyllt 18. LVU lagstiftningen omfattar även unga vuxna upp till 21 år.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter