Gäller person bevis

HEJ! Jag Bor i Sverige 3 år. Jag har ett son som kommit till Sverige den 29 juni 2019
men han har inte furtfarande INTE person nommer. Jag fåt från skatteverket negativ svår att han måste lämna Sverige förat har inte pengar elle jobb som styrka varas ekonomi, han är 17 år. Min son har många kompisar och han vill inte tilbaka hemland, vi kommer från Bulgarien EU LAND , vad kan h jälpa oss!!
Tack förhand!!
MVH ;

BOJO

Kommentarer

Hej!

Vi har tagit bort uppgifter i frågan som kan vara känsliga.

Frågor som rör uppehållsrätt och personnummer är inte vårt område. Du måste prata med skattemyndigheten om detta.

Vi har svårt att se att socialtjänsten skulle kunna vara till hjälp eftersom försörjningsstöd inte utgår till EU-medborgare.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter