Ensam vårdnad

Mitt barns mor vill ha ensam vårdnad om vår gemensamma dotter. Jag får inga anledningar till varför och jag kan heller inte komma på några själv. Jag har jobb, jag har inget missbruk, jag älskar min dotter, jag sköter mina helger jag ska ha henne (varannan), jag betalar underhållet i tid. Jag sätter alltid min dotter främst!

Detta har nu gått upp till Tingsrätten då jag inte tänker avsäga mig vårdnaden. Vad innebär det om hon vinner? Vad har hon för rättigheter respektive skyldigheter om hon tilldöms ensam vårdnad?

Hon smutskastar mig inför vår dotter, säger att jag inte bryr mig om henne. Att jag är våldsam med mera. Rent förtal med andra ord. Jag förstår inte hur jag ska kunna försvara mig mot alla dessa anklagelser, ord står mot ord. Enligt mig är det hon som försvårar vårt umgänge, dels med inställda umgängen, dels att barnet inte får ringa mig när hon vill och dels vägrar hon prata med mig angående dotterns sjukdom.

Dooole

Kommentarer

Hej!

När två föräldrar har gemensam vårdnad har båda föräldrarna lika stora skyldigheter och rättigheter gällande barnet.

Det betyder exempelvis att båda föräldrar kan ta del av handlingar som rör barnet i skolan och sjukvården. Det innebär också att båda föräldrar måste skriva under blanketter tillsammans, när det rör barnet, exempelvis ansökan om pass, öppnande av bankkonto etc.

Om endast en förälder har vårdnad bär den föräldern det juridiska ansvaret och kan ensam skriva under myndighetshandlingar etc.

Och som du skriver har du umgänge varannan helg, detta påverkas inte av frågan om vårdnad. Umgänge och vårdnad är separata företeelser. Din juridiska rätt till insyn i barnets liv påverkas om du inte är vårdnadshavare.

För att diskutera och få råd i frågor som rör vårdnad och umgänge rekommenderar vi dig att ta kontakt med Familjerättsbyrån, de har öppen telefon vardagar mellan 10-11.30 och du når dem på telefonnummer 040-34 52 48.

Hoppas att svaret varit till någon hjälp för dig och att det löser sig till det bästa för barnet och er föräldrar.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter